Gymnázium Mimoň

 
 

Adresa: Letná 263, 471 24 Mimoň | Tel.: 487 862 883 | E-mail: gm@gymi.cz 

 

Divadelní soubor

Po úspěchu školního představení pašijových her v roce 2015 projevila část aktérů tohoto poměrně velkorysého projektu zájem pokračovat v divadelních aktivitách komornějšího rázu; a protože většina z nich byly dívky,  vznikl Dívčí amatérský divadelní ansámbl Kabinetu pro vědy, umění a slovesnost císaře Františka Josefa I. (DADA KVUSCFJ).

Specifickým rysem představení DADA je tedy skutečnost, že nejen ženské, ale i mužské role jsou obsazovány dívkami; chlapci se představení dívčího ansámblu herecky účastní "jako hosté".

 

Bouře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filip