Gymnázium Mimoň

 
 

Adresa: Letná 263, 471 24 Mimoň | Tel.: 487 862 883 | E-mail: gm@gymi.cz 

 

Sportovní akce

Sportovní kurzy

Tradiční sportovní turnaje


Lyžařský výcvikový kurz - sekunda

Lyžařské výcvikové zájezdy jsou součástí osnov tělesné výchovy na základních a středních školách a současně s cíli vzdělávacími a výcvikovými plní i funkce sociální a zdravotní.

Základní lyžařský výcvikový kurz je určen pro druhý ročník osmiletého studia. Je zaměřen na zvládnutí základní etapy lyžování, případně na rozšíření lyžařských dovedností u lyžařů kteří zvládli základní etapu. Je pořádán formou týdenního pobytu ve vhodné horské lokalitě (Krkonoše, Jizerské hory). 

Dokumenty:


Letní sportovní kurz

Sportovní kurz je součástí osnov tělesné výchovy na středních školách a současně s cíli vzdělávacími a výcvikovými plní i funkce sociální a zdravotní.

Obsahem kurzu jsou sportovní outdoorové aktivity:

  • Turistika
  • Vodní turistika
  • Cykloturistika
  • Pobyt v přírodě
  • Kombinace těchto aktivit v podobě putovního kurzu

Jinou formou mohou být aktivity pořádané profesionálními sportovními agenturami - např. STAN, kde program, organizaci a odborný dohled garantuje pořádající agentura.   

Do nabídky náplně kurzu patří též kurzy zaměřené na míčové hry a atletiku.


Vánoční volejbalový turnaj

První ročník "Vánočního volejbalového turnaje" proběhl v roce 1993, jako turnaj o vánočního kapra. V následujících letech se opravdu o živého kapra hrálo. Přesně řečeno do doby, kdy zakladatelé (Adam Šimek, Karel Huml, Aleš Novák) odmaturovali.

Tato tradiční mezitřídní akce probíhá v posledním prosincovém školním týdnu. Pořadateli turnaje jsou žáci kvarty ve spolupráci s vyučujícími Tv. Účastnit se mohou smíšená šestičlenná družstva (min. 2 dívky), jehož hráči jsou ze stejné třídy vyššího stupně. Podle počtu přihlášených družstev se volí hrací systém. Zpravidla se hraje ve dvou skupinách, ze kterých postoupí první dvě družstva. Ve finále tedy změří síly čtyři družstva (zápas ze skupiny se započítává).

Výsledky turnaje vyhlašují pořadatelé na Vánoční akademii.


Vánoční basketbalový turnaj

Další předvánoční soutěží je mezitřídní turnaj v košíkové. Základním pravidlem je účast smíšeného družstva, složeného z žáků jedné třídy. Systém určuje pořadatel, který též zajišťuje rozhodčí a celkovou organizaci turnaje.

Iniciátorem a zároveň hlavním pořadatelem byla po dobu svého studia na naší škole českolipská basketbalistka Bára Gajdošíková.  


Letní volejbalové debly

Nejstarším turnajem s téměř dvacetiletou tradicí je turnaj smíšených dvojic. Zakladatelé, Mgr. Luboš Krejčí a Mgr. Jindřich Krous, uspořádali první ročník jako oteřenou soutěž školního sportovního klubu, který měl ve svých "zlatých dobách" téměř padesát registrovaných hráčů. Do roku 2009 se hrálo na antukových volejbalových kurtech. Systém hry vždy vycházel z počtu přihlášených dvojic. Pravidelně se tedy hraje buď ve skupinách, nebo systémem na dvě porážky. O oblíbenosti turnaje svědčí např. rekordní učast 40-ti dvojic v jednom z ročníků.   

Podmínkou účasti je smíšená dvojice žáků školy. Od roku 2010 jez důvodu kapacity tělocvičny počet dvojic omezen.