Badatelský kroužek fyziky

navazuje na projekt TechUp pravidelnou hlavně pro žáky ZŠ a nižšího stupně gymnázia.

Kde?

V přízemní učebně fyziky blízko vchodu do budovy. Stačí projít šatnami. Prostor arboreta za okny učebny je ideální pro venkovní experimenty.

Kdy?

V termínech uvedených níže od 14 do 16 hodin (lze přijít i později, v průběhu kroužku). Ostatní čtvrtky probíhají v učebně konzultace s tvůrci ročníkových a maturitních prací z Fy, klidně můžete přijít si něco poslechnout, nebo dodělat, s něčím pomoci.

Co tam?

V plánu jsou experimenty a výroba pomůcek ze všech oblastí fyziky. Začínáme stavbou raketek na stlačený vzduch a na lihový pohon. Vyzkoušíme i další vlastnosti plynů. Prozkoumáme, jak potlačit nebo naopak využít tření či povrchové napětí kapalin. Vyzkoušíme čidla Pasco, schopná zobrazovat měření na počítači. Prostor dostane říše zvuků a kmitů, nevynecháme elektřinu a pokusíme se postavit zařízení ze silných magnetů. Dojde i na teplo (vaření) a optiku, dokonce k jejich spojení. Zkrátka podle sestavy účastníků zopakujeme zajímavé pokusy z projektu TechUp a přidáme nové, více zaměřené na vlastní výrobu. Zkusíme využít i možností 3D tisku.

Co z toho?

Některé výrobky bude možné si odnést domů. Spousta pokusů se dá zvládnout tak, že je předvedete sami rodičům nebo kamarádům. Zažijete experimenty, které se při běžné výuce nedají z různých důvodů realizovat, nebo je naopak rádi při hodině fyziky předvedete. Odnesete si fotografie, díky kterým nezapomenete. Osaháte si pomůcky a přístroje, které obvykle třídou nekolují. A hlavně – zjistíte, jak a proč to vlastně funguje.

Co s sebou?

Přezůvky. Čidla můžete připojit k vlastnímu notebooku, leccos vyřeší smartphone, ale nejdůležitější je: HLAVU! Bezhlaví žáci nebudou na kroužek vpuštěni. Klidně přijďte i s dutou, s námi se to zlepší.