Gymnázium Mimoň

 
 

Adresa: Letná 263, 471 24 Mimoň | Tel.: 487 862 883 | E-mail: gm@gymi.cz 

 

Badatelský klub gymnázia zaměřený na biologii

Od září zahájil svoji činnost Badatelský klub zaměřený na praktickou biologii.

Tento klub pracuje v rámci šablon a navštěvují ho především žáci primy, sekundy a tercie. V 16 setkáních se žáci seznamují se záludnostmi praktické mikroskopie, poznávají stavbu rostlinných orgánů, těl drobných živočichů a seznámí se i se zátěžovými testy, které odhalí jejich fyzickou připravenost.

Dále je připravena i návštěva lesního pedagoga z VLS divize Mimoň, který členy klubu vezme na praktickou ukázku péče o les. Účastníci tohoto klubu jsou především žáci s hlubším zájmem o biologii, kteří nás budou reprezentovat na různých soutěžích.

Mgr. Václav Hylmar

Koordinátor EVVO

 
publikováno: 16. 10. 2019