Gymnázium Mimoň

 
 

Adresa: Letná 263, 471 24 Mimoň | Tel.: 487 862 883 | GSM: 725 820 472 | E-mail: gm@gymi.cz | Skype: gymnazium.mimon

 

Dětská scéna 2018

Ve čtvrtek 15. 3. se čtyři naši žáci – Daniela Tranová, Hanka Večerníková, Ondra Kos a Dan Krejčík zúčastnili recitační soutěže Dětská scéna 2018 v Novém Boru. Každý z nich si připravil recitaci dvou básní, aby změřil své síly se svými vrstevníky z českolipských škol.

Přítomno bylo 120 soutěžících. Byla radost sledovat pětihodinové pásmo poezie. Porota to měla opravdu těžké, když musela v každé kategorii vybrat jen tři nejlepší. Naší nejúspěšnější recitátorkou se stala Daniela Tranová ze sekundy, která získala za „Rozhovor s Bohem“ čestné uznání.

Všem recitátorům děkuji za šíření krásy slova.

M. Grigerová

 

ROZHOVOR S BOHEM

Jednou jsem měl novinářský sen, jak klepu u Božích dveří.

„Pojď dál,“ řekl Bůh, „tak ty bys chtěl se mnou udělat interview?“

„Jestli máš čas,“ řekl jsem.

„Můj čas je věčnost, a proto je ho dost na všechno. Na velké věci i maličkosti. Tak se ptej.“

„Co tě na lidech nejvíc překvapuje?“

„To, že je nudí být dětmi, tak pospíchají, aby byli dospělí, a když jsou dospělí, zase by byli rádi dětmi. Překvapuje mne, že ztrácejí zdraví, aby vydělali peníze, a pak utrácejí peníze, aby si dali do pořádku svoje zdraví. Překvapuje mne, že žijí, jako by nikdy neměli umřít, a umírají, jako by nikdy nežili.“

Bůh mne vzal za ruce a chvíli jsme mlčeli. Pak jsem se zeptal: Co bys jako rodič chtěl naučit své děti?“

„Aby poznali, co je to láska. Chci, aby poznali, že nejcennější není to, co mají, ale koho mají, že bohatý není ten, kdo má nejvíc, ale kdo potřebuje nejméně. Aby poznali, že nestačí, aby jim odpouštěli druzí, ale že i oni musejí umět odpouštět. Víš, lidé zapomenou, co jsi řekl, lidé zapomenou, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou, jak se vedle tebe cítili.“

Poděkoval jsem mu za všechno, co pro mne a mou rodinu dělá.

„Jdeš cestou, která je daná. Nermuť se nad tím, co nemůžeš ovlivnit, a raduj se z každého pěkného okamžiku, třeba z toho, že ráno vyjdeš před dům a vzduch zavoní nadějí a růžemi v zahradě.“

Pochopil jsem, že ne nadarmo říká jedno čínské přísloví: „Když neseš v srdci zelenou ratolest, usedne na ni zpívající pták.“

(Z knihy Františka Novotného Tichá vůně slov)

 
publikováno: 16. 03. 2018