Gymnázium Mimoň

 
 

Adresa: Letná 263, 471 24 Mimoň | Tel.: 487 862 883 | E-mail: gm@gymi.cz 

 

Organizace prvního týdne

S ohledem na pokračující práce na modernizaci učebny chemie bude výuka první týden školy probíhat podle náhradního rozvrhu.

Třídy Prima, Sekunda, Tercie a Kvarta budou končit v 11:40.

Třídy Kvinta, Sexta, Septima a Oktáva v 12:35.

Výuka všech předmětů bude probíhat v kmenových třídách.

 
publikováno: 29. 08. 2019