Gymnázium Mimoň

 
 

Adresa: Letná 263, 471 24 Mimoň | Tel.: 487 862 883 | E-mail: gm@gymi.cz 

 

Informace pro veřejnost

Gymnázium Mimoň – nabídka kurzů

V rámci doplňkové činnosti gymnázium nabízí kurzy pro zájemce z řad veřejnosti. Tyto kurzy jsou otevřeny při minimálním počtu 6 účastníků. Den a čas konání kurzu je vždy dohodnut s každou skupinou individuálně (předpokládaný začátek od 16:00 hodin).

V případě zájmu o některý z kurzů se prosím pro bližší informace obraťte přímo na sekretariát školy: 487 862 883, mobil 725 820 472 nebo na e-mail: gm@gymi.cz


 Jazykové kurzy

 

Kurz

obsah

hodinová dotace

cena kurzu za 1 účastníka

Německý jazyk

Základní jazykové znalosti a komunikace

začátečníci, pokročilí

2 hodiny týdně

celkem 26 hodin

1 500 Kč

při min. počtu 6 účastníků

Anglický jazyk 

Základní jazykové znalosti a komunikace

začátečníci, pokročilí

2 hodiny týdně

celkem 26 hodin

1 500 Kč

při min. počtu 6 účastníků

Francouzský jazyk

Základní jazykové znalosti a komunikace

začátečníci, pokročilí

2 hodiny týdně

celkem 26 hodin

1 500 Kč

při min. počtu 6 účastníků

 


Kurzy výpočetní techniky 

 Lektoři: Mgr. Luboš Krejčí (oskar@gymi.cz)

Kurz

obsah

hodinová dotace

cena kurzu za 1 účastníka

Základní kurz PC

Základy práce s PC, Internet, elektronická pošta, textový editor

3 hodiny týdně
celkem 12 hodin

900 Kč
při min.počtu 6 účastníků

Grafika na PC

Seznámení s nejběžnějšími grafickými formáty, úprava digitálních fotografií

3 hodiny týdně
celkem 12 hodin

900 Kč
při min.počtu 6 účastníků

WORD

Psaní textů, základní úpravy textových dokumentů

3 hodiny týdně
celkem 12 hodin

900 Kč
při min.počtu 6 účastníků

EXCEL

Základy práce s tabulkovými soubory

3 hodiny týdně
celkem 12 hodin

900 Kč
při min.počtu 6 účastníků

POWER POINT

Tvorba prezentací

3 hodiny týdně
celkem 12 hodin

900 Kč
při min.počtu 6 účastníků

 


Kurzy občanských dovedností a komunikace

 

Kurz

obsah

hodinová dotace

cena kurzu za 1 účastníka

Kurz občanských dovedností

Český jazyk - psaní životopisu, žádostí, vyplňování formulářů PC - grafická úprava dokumentů, ekomonika a právo - uzavírání smluv, půjčky, spoření, výpočty úroků, povinnosti občana vůči státu (daně, sociální a zdravotní pojištění)         

2 hodiny týdně
celkem 12 hodin

900 Kč
při min.počtu 6 účastníků

Motivační kurz

Zvládání zátěžových životních situací, poznání silných a slabých stránek osobnosti, hledání perspektivy

2 hodiny týdně
celkem 6 hodin

450 Kč
při min.počtu 6 účastníků

Kurz komunikace

Prezentace vlastní osoby ve vztahu k zaměstnavateli, komunikace a jednání s různými sociálními skupinami

2 hodiny týdně
celkem 12 hodin

900 Kč
při min.počtu 6 účastníků


Kurzy pro cizince

 

Kurz

obsah

hodinová dotace

cena kurzu za 1 účastníka

Kurz pro cizince - český jazyk

Příprava na zkoušku z českého jazyka pro cizince žádající o pobyt v ČR

2 hodiny týdně
celkem 26 hodin

1 500 Kč
při min. počtu 6 účastníků

Kurz pro cizince – historie a kultura

Základní orientace v českých a světových dějinách, české kultuře a zvyklostech

2 hodiny týdně
celkem 12 hodin

900 Kč
při min.počtu 6 účastníků

Kurz pro cizince – zeměpisná orientace

Základy geografie České republiky a Evropy

2 hodiny týdně
celkem 12 hodin

900 Kč
při min.počtu 6 účastníků

Kurz pro cizince – řešení životních situací

Zaměřeno na komunikaci s majoritní společností, seznámení se systémem státní správy a samosprávy, jednání na úřadech, jednání se zaměstnavateli, uplatnění na trhu práce, vlastní prezentace, vyplňování formulářů

2 hodiny týdně
celkem 12 hodin

900 Kč
při min.počtu 6 účastníků

PC kurzy pro cizince

Práce s PC (textový a tabulkový editor, internet, e-maily) návaznost na předcházející absolvované kurzy, vyhledávání potřebných informací, tvorba prezentací, korespondence, psaní životopisu, žádostí – úprava dokumentů

2 hodiny týdně
celkem 12 hodin

900 Kč
při min.počtu 6 účastníků


Cvičení pro veřejnost

Lektor: Mgr. Jaroslava Krejčová (krejcova@gymi.cz), mob. 777 878 382

Nabídka: Aerobic, step-aerobic, posilovací cvičení, cvičení na fitbalech a bosu (balanční podložky).

Probíhající cvičební jednotky:

Den

Čas

Zaměření

Poznámka

 Pondělí  19:00 - 20:00 Bosu (balanční podložky) + posilovací cvičení  
 Úterý  17:30 - 18:30 Fitbally + posilovací cvičení  
 Čtvrtek  19:00 - 20:00 Posilovací trénink (různé formy posilovacích cvičení)