Gymnázium Mimoň

 
 

Adresa: Letná 263, 471 24 Mimoň | Tel.: 487 862 883 | E-mail: gm@gymi.cz 

 

Kontaktní informace na školu

adresa školy: Gymnázium Mimoň, Letná 263, CZ-471 24 Mimoň
telefon: +420 487 862 883
e-mail:  gm@gymi.cz
web: http://www.gymi.cz
IZO 600 010 007
IČO: 00 828 840
Číslo účtu: 1003807824/0600
 Moneta Money Bank a.s., pobočka Mimoň    
telefon šk. jídelna: 487 763 662
e-mail šk. jídelna: jidelna@gymi.cz

Zahájení provozu školy:  1. 9. 1990 jako odloučené pracoviště Gymnázia Česká Lípa
Právní subjektivita: od 1. 9. 1991
Ředitelka školy: Mgr. Iva Netušilová, jmenována MŠMT do funkce od 1. 8. 2017
Zástupce ředitelky školy: Mgr. Vladimíra Tomášková, jmenována ředitelkou školy do funkce od 1. 7. 2019
      

Současné zařazení v síti škol:     

Název školy: Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace
Identifikátor zařízení: 600 010 007
Adresa: Letná 263, 471 24 Mimoň
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 00 828 840
Číslo účtu: 1003807824/0600 GE Money Bank a.s., pobočka Mimoň         

Zřizovatel: Liberecký kraj IČO: 70 891 508
adresa: U jezu 624/2a, 461 80 Liberec 2

Škola sdružuje:

  1. Gymnázium kapacita (360 žáků) IZO: 102 145 580
  2. Školní jídelnu (kapacita 500 jídel) IZO: 102 133 841

Studijní obory podle klasifikace kmenových oborů vzdělání:

  1. 79-41-K/81 Gymnázium, studium denní, délka studia 8 roků

Kontakt na pověřence GDPR 

Bc. Roman Šikola, manažer bezpečnosti informací a pověřence pro ochranu osobních údajů Krajského úřadu Libereckého kraje,
tel.: +420 485 226 356,
mobil: +420 739 541 629, e-mail: roman.sikola@kraj-lbc.cz

Školní jídelna:

Kontakt: jidelna@gymi.cz, vedoucí ŠJ
Tel.: 487 763 662
Podrobnosti o školní jídelně