Gymnázium Mimoň

 
 

Adresa: Letná 263, 471 24 Mimoň | Tel.: 487 862 883 | E-mail: gm@gymi.cz 

 

Přehled zaměstnanců školy

 

Vedení gymnázia

 • ředitelka školy:
  Netušilová Ivana, Mgr. (anglický jazyk) netusilova@gymi.cz
 • zástupce ředitelky školy:
  Tomášková Vladimíra, Mgr. (anglický jazyk, dějepis) tomaskova@gymi.cz
 •  

 


Pedagogičtí pracovníci

 • Balcar Jaroslav, Mgr. (český jazyk, německý jazyk) balcar@gymi.cz
 • Boyon Jerom M.A., Mgr. (francouzský jazyk) boyone@gymi.cz
 • Černá Ivana, PaedDr. (český jazyk, německý jazyk, základy společenských věd) cerna@gymi.cz
 • Doubková Věra, Ing. (matematika, fyzika) doubkova@gymi.cz
 • Jirkovská Barbora, Mgr. (německý jazyk, anglický jazyk) jirkovska@gymi.cz – metodik prevence
 • Kozáková Kateřina, Mgr. (německý jazyk) kozakova@gymi.cz
 • Krejčí Luboš, Mgr. (tělesná výchova, informatika) oskar@gymi.cz
 • Krejčová Jaroslava, Mgr. (tělesná výchova) krejcova@gymi.cz  – poradenství pro studium na vysoké škole
 • Kuchař František, Mgr. (matematika, fyzika, hudební výchova) kuchar@gymi.cz
 • Maslenová Petra, Mgr. (biologie, chemie) maslenova@gymi.cz
 • Munzarová Jana, Mgr. (matematika, chemie) munzarova@gymi.cz
 • Nolová Markéta, Mgr. (dějepis, zeměpis) nolova@gymi.cz
 • Pergl Stanislav, Mgr. (informatika, tělesná výchova, zeměpis) pergl@gymi.cz
 • Pospíšilová Iveta, Mgr. (český jazyk, hudební výchova, občanská výchova) pospisilova@gymi.cz – výchovné poradenství
 • Vastlová Vladimíra, Mgr. (výtvarná výchova, ruský jazyk) vastlova@gymi.cz
 • Veselá Edita, Ing. (anglický jazyk) vesela@gymi.cz

Ostatní zaměstnanci

 • Milan Altman - hlavní kuchař
 • Hachová Irena - pomocná kuchařka
 • Hánová Miroslava - hospodářka školy hanova@gymi.cz
 • Hostačná Radka - vedoucí školní jídelny jidelna@gymi.cz
 • Kašparová Radka - uklízečka
 • Stárek František - technický pracovník
 • Šťastná Michala - uklízečka

Třídnictví