Kvinta - Oktáva

Proč studovat na GYMI

Naše gymnázium v číslech

0
Počet žáků
0
Počet učitelů
0
moderních učeben
0
letá tradice

Důležité dokumenty

Přehled předmětů

Další důležité informace najdeš na stránce ŠVP

Přijímací řízení

Kompletně vyplněná přihláška (zde) ke studiu na SŠ včetně telefonického kontaktu. Součástí přihlášky
musí být v případě nezletilého uchazeče jeho souhlasné vyjádření (podpis). Uchazeči o studium s SVP
přiloží k přihlášce potvrzení specializovaného pracoviště.
2. Doložená umístění ve vědomostních soutěžích a přehlídkách typu A vyhlašovaných MŠMT ve
školním roce 2021/2022 (viz kritéria bod 3.).
Na přihlášce uvedený a podepsaný zákonný zástupce nezletilého uchazeče je odpovědný za úplnost
a správnost uvedených údajů. Neúplná nebo chybně vyplněná přihláška nemůže být přijata.

Celkem bude přijato 30 žáků (29 přímo, 1 místo bude ponecháno na odvolání). Přijímáni budou žáci z 5. ročníků základních škol.

1. Řádný – 19. a 20. dubna 2022
2. Náhradní – 10. a 11. května 2022
Časový rozvrh konání didaktických testů jednotné přijímací zkoušky.

Máš dotaz? Ptej se!