Gymnázium Mimoň

 
 

Adresa: Letná 263, 471 24 Mimoň | Tel.: 487 862 883 | E-mail: gm@gymi.cz 

 

Česká cestománie

Popis projektu

V posledních letech byly v naší zemi vytvořeny, zmapovány a publikovány cykloturistické trasy, které nám nabízí příležitost doplnit běžné pobytové a turistické sportovní kurzy o další pohybovou aktivitu - jízdu na kole, tedy cykloturistiku. Její nespornou výhodou je spojení fyzické zátěže s poznáváním přírodních krás a zajímavostí daného regionu, orientace v terénu, orientace na mapách a získáváním technických dovedností spojených s drobnými opravami a údržbou kola.

Hlavní úkol projektu

Třída má za úkol navrhnout vhodná místa a program pro pořádání cykloturistického putování ve zvolené lokalitě. Žáci budou rozděleni do menších operačních skupin. Skupina ve vybrané lokalitě vybere přírodní zajímavost, kterou následně v celkovém programu kurzu představí ostatním spolužákům. Naplánuje trasu, shromáždí dostupné informace a zajistí zdokumentování.
Členové skupiny řeší dílčí úkoly tak, aby spojením jednotlivých příspěvků vznikl celkový návrh cykloturistického poznávacího kurzu.
Informace musí být věrohodné a budou ověřeny praktickým průběhem kurzu.
Další součástí je i celková prezentace po návratu z kurzu, doplněná vlastními poznatky a nasbíraným materiálem (např. film, foto apod.).

Krušné hory 2014


Jizerské hory 2013


Jizerské hory 2012


Liberecko 2010


Jizerské hory - cestománie 2009


České středohoří - cestománie 2008


Českýráj - cestománie 2007


České Švýcarsko - cestománie 2006