Gymnázium Mimoň

 
 

Adresa: Letná 263, 471 24 Mimoň | Tel.: 487 862 883 | E-mail: gm@gymi.cz 

 

Projekt: Historie a současnost našeho domova

ESF-EU

 

 

 

 

 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu: Historie a současnost našeho domova
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.09/03.0036
Doba trvání projektu: 1.1. 2010-30. 6. 2012

Cílem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku pro žáky a učitele Gymnázia Mimoň. Prostředkem i výstupem bude vytvoření rozsáhlých sad vzdělávacích materiálů, audiovizuální internetové prezentace o významných objektech ve městech, ze kterých pocházejí žáci školy. Stěžejním výstupem projektu se stane tištěná publikace o historii a současnosti všech ulic města Mimoně „Uličník Mimoně“. Celý projekt bude realizován s využitím moderních informačních, komunikačních a multimediálních technologií, na škole bude modernizována ICT technika včetně programového vybavení, které žáci a učitelé budou využívat při výuce. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky.

Uličník Mimoně

Ulice, náměstí, mosty a další veřejná prostranství v Mimoni

 

Texty a popisky fotografií
Ing. Jiří Šťastný

Vydal
Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace
Letná 263
471 24 Mimoň
www.gymi.cz

Tisk
Tiskárna POLYGRAF, s.r.o.
Modřišice 156
511 01 Turnov
www.tisk.cz

Uličník Mimoně

 

Současné fotografie
studenti a vyučující Gymnázia Mimoň
Šimon Marušiak, Emilie Ráčková a další

Historické fotografie a kresby
studenti Gymnázia Mimoň
Joachim Richter
Zdeněk Žádník
Osvald Hons
Marie Šťastná
Jan Thér
Muzeum a Infocentrum Mimoň

Kresba na obálce
Barbora Klečková

Grafická úprava
Pavel Mrlík
Mgr. Emilie Ráčková
Mgr. Jaroslav Rež

Korektura textů
Mgr. Martin Kuba
Mgr. David Hollan

Mapové podklady
Geodézie On Line, spol. s r.o., Moskevská 13, Česká Lípa
Joachim Richter

Koordinace a spolupráce
Mgr. Emilie Ráčková
Mgr. Jaroslav Rež

  • Vydalo Gymnázium Mimoň v rámci projektu Historie a současnost našeho domova.
  • Zpracováno v letech 2010–2011.
  • První vydání, 2011

Poznámka:
V srpnu 2012 vyšel druhý dotisk publikace „Uličník Mimoně“, kterou zpracovalo Gymnázium Mimoň a vydalo město Mimoň. Publikace je k dostání v budově Městského muzea v informačním centru v Mimoni. Cena knihy je 400,- Kč.

 

 

Výstupní materiály projektu

Audio stezka mikroregionu Podralsko