Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

2018/2019

  • rok 2018-19 »
  • 1819 Projektový den 100 let Republiky