Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Šablony 2019-2021

Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je naše škola realizátorem projektu „Šablony 2019“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016249, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extra-kurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností. Celková výše podpory činí 866 735,- Kč.

[shortcode_mujodkaz]