Sportovní akce

Sportovní a lyžařské kurzy

Kurzy, které jsou pořádány školou v rámci vzdělávacího programu, můžeme rozdělit na letní (sportovní kurz septimy) a zimní (LVK sekunda, výběrový zahraniční). Tyto kurzy od příštího školního roku rozšiřuje náš školní vzdělávací program o krátkodobé sportovní kurzy pro nižší stupeň, se zaměřením na cyklistiku, turistiku, vodní turistiku a pobyt v přírodě.

Tradiční turnaje

Od vzniku gymnázia před více než třiceti lety, prošla naší školou celá řada studentů, kteří položili základy sportovním akcím, které dnes vnímáme jako tradiční. Asi nejprestižnějšími sportovními akcemi byly „Vánoční mezitřídní turnaj v odbíjené“ a „Volejbalové debly“. Tyto dva turnaje pořádali naši žáci zhruba dvacet pět let a účastníci na ně dodnes rádi vzpomínají.

V současné době však odbíjenou v žákovské oblibě „překonaly“ míčové hry, které se momentálně mezi žáky těší většímu zájmu. Tradiční turnaje pořádají žáci sami. Mají však rezervované místo v ročním plánu školy. Příkladem atmosféry z tradičních sportovních turnajů může být následující malá obrazová ukázka.

Mezitřídní vánoční turnaj v košíkové

Vánoční turnaj v badmintonu

Školní turnaje v stolním tenisu