Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Badatelský klub fyziky 2020 – 2

Badatelský klub fyziky

zve na své 10. setkání v pondělí 5. října 2020, tradičně od 14h v učebně Fy. Minule se nám podařilo vyrobit plechové píšťalky i balónkové vuvuzely, jejichž kmity jsme laserem promítli na rolety. Testovali jsme si směrovost sluchu. RADIOAKTIVITU různých zdrojů změříme pomocí zapůjčené částicové kamery DX10 i školní soupravy Gamabeta. Co chcete otestovat, přineste s sebou. Těšíme se i na orouškované zvědavce ze ZŠ.