Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Základní informace o škole

adresa školy:Gymnázium Mimoň, Letná 263, CZ-471 24 Mimoň
telefon:+420 487 862 883
e-mail: gm@gymi.cz
web:gymi.cz
IZO:600 010 007
IČO:00 828 840
číslo účtu:1003807824/0600
 Moneta Money Bank a.s., pobočka Mimoň
právní forma:příspěvková organizace
zřizovatel:Liberecký kraj IČO: 70 891 508
adresa: U jezu 624/2a, 461 80 Liberec 2
zahájení provozu:1. 9. 1990 jako odloučené pracoviště Gymnázia Česká Lípa
právní subjektivita:od 1. 9. 1991
ředitelka školy:Mgr. Iveta Pospíšilová
jmenována Radou Libereckého kraje do funkce od 1. 8. 2023
zástupkyně ředitelky školy:Mgr. Barbora Jirkovská
jmenována ředitelkou školy do funkce od 23. 8. 2023

Škola sdružuje:

  • Gymnázium (kapacita 360 žáků), IZO: 102 145 580
  • Školní jídelnu (kapacita 500 jídel) IZO: 102 133 841

Studijní obory podle klasifikace kmenových oborů vzdělání:

  • 79-41-K/81 Gymnázium, studium denní, délka studia 8 roků

Kontakt na pověřence GDPR:

Bc. Roman Šikola, manažer bezpečnosti informací a pověřence pro ochranu osobních údajů Krajského úřadu Libereckého kraje,
tel.: +420 485 226 356,
mobil: +420 739 541 629, e-mail: roman.sikola@kraj-lbc.cz