Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

GDPR

(General Data Protection Regulation)

Kontakt na pověřence GDPR

Bc. Roman Šikola, manažer bezpečnosti informací a pověřence pro ochranu osobních údajů Krajského úřadu Libereckého kraje

Kontaktní osoba za školu

Mgr. Ivana Netušilová, ředitelka školy