Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Modernizace učeben

Učebna chemie
Učebna cizích jazyků