Modernizace učeben

Modernizace učeben, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková
organizace
Registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011110

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU
Cílem projektu je zkvalitnit výuku cizích jazyků a předmětů přírodních věd na Gymnáziu Mimoň a přispět tak ke zvýšení kvality a
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.
Realizací projektu dojde k modernizaci dvou učeben gymnázia – jazykové a přírodovědné. V rámci realizace budou provedeny i
nezbytné stavební úpravy.
REALIZACE PROJEKTU
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu.
INVESTOR
Liberecký kraj
ŘÍDÍCÍ ORGÁN
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR