Modernizace učeben

Modernizace učeben, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace
Registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011110

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU

Cílem projektu bylo zkvalitnění výuky cizích jazyků a předmětů přírodních věd na Gymnáziu Mimoň a přispět tak ke zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.
Realizací projektu došlo k modernizaci dvou učeben gymnázia:

  • jazykové (učebna cizích jazyků)
  • přírodovědné (učebna chemie a chemická laboratoř).

V rámci realizace buly provedeny i nezbytné stavební úpravy.

REALIZACE PROJEKTU

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

INVESTOR

Liberecký kraj

ŘÍDÍCÍ ORGÁN

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Učebna chemie
Učebna cizích jazyků