Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Robotika

Od září 2015 škola nabízí pro žáky primy až sexty kroužek robotiky zaměřený na programování a práci s roboty ze sad Ozobot, VEX GO, Lego MindstormsVEX EDR V5. Cílem kroužku je seznámit žáky s principem moderních informačních technologií a jejich využitím ve strojírenství, dopravě, výrobě či v dalších technologiích. Žáci si tak vlastního robota nejen sestaví, ale také navrhnou jeho funkce, které následně naprogramují a na robotovi je otestují. Vedle robotů se žáci zabývají také programováním modulů Arduino. Završením činnosti kroužku může být také účast na robotických celorepublikových soutěžích.

3D tisk

Vedle práce s roboty jsou na škole k dispozici také moderní 3D tiskárny. Žáci tak mohou uplatnit své zkušenosti z oblasti modelování 3D objektů, které si posléze mohou také vytisknout. Vytvořit se tak dají zajímavé učební pomůcky i drobné praktické pomůcky pro běžné využití. V neposlední řadě však žáci získají zkušenost s moderní technologií. Aktuálně škola uvažuje také o pořízení 3D skeneru.