Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Šablony 2022

Projekt Šablony 2022 vznikl na Gymnáziu Mimoň na základě Výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I OP JAK.

Název programu: Operační program Jana Amose Komenského

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003050

Název projektu: Šablony 2022

Termín fyzické realizace projektu: 1. 10. 2022 – 30. 9. 2024

Cíl projektu: Rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

V rámci projektu realizujeme aktivity:

1.III/5 Kariérový poradce SŠ
1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ
1.III/12 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ