Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Poradenství pro VŠ

Poradkyně pro studium na VŠ:  Mgr. Jaroslava Krejčová

Kontakt:
Tel.: 487 862 883

Mail: krejcova@gymi.cz

Zajímavé internetové adresy:

http://www.istp.cz
http://www.nuov.cz
http://www.uiv.cz
http://www.icm.cz
http://www.scio.cz
http://www.svetprace.cz
http://www.poskole.cz
http://www.vzdelani.cz
http://www.jobs.cz
http://www.ucitelskenoviny.cz
http://www.flejmr.cz
http://www.ippp.cz
http://www.msmt.cz
http://www.nuov.cz
http://www.vejska.cz
http://www.qwo.cz
http://www.istp.cz
http://www.ceskaskola.cz
http://www.mamenato.cz
http://www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly
http://www.atlasskolstvi.cz
http://www.infoabsolvent.cz
http://www.vysokoskolak.cz
http://www.kampomaturite.cz
http://www.studentin.cz
http://www.vysokeskoly.cz
http://www.univcz.cz
http://www.edu.cz
http://www.volbapovolani.cz
http://www.najdivs.cz
  • Využijte www stránky jednotlivých VŠ.
  • Sledujte informace o přijímacím řízení v denním tisku, na nástěnce u tělocvičny.
  • Navštěvujte vybrané školy ve dnech otevřených dveří,  kontaktujte bývalé spolužáky, kteří danou školu navštěvují.
  • Navštěvujte přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na vybraných školách.