Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Veřejné zakázky

Veškeré zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách jsou zveřejňovány na profilu zadavatele:

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj