Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

ISIC

Celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta na ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ a vybraných pomaturitních studijních oborech. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO více než 60 let!

Škola nabízí pro své studenty karty ISIC, které studentům zajišťují velké množství slev. Pro všechna uplatnění karty ISIC navštivte oficiální web.

Zájemci se mohou stavit u pana Kuchaře (kabinet vedle učebny VV).