Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Vánoční akademie

V kalendáři školních akcí má své nezastupitelné místo i Vánoční akademie. Každým rokem, v adventním čase, baví zástupci tříd, pěvecký sbor, hudební a taneční skupiny sami sebe, své současné i bývalé spolužáky, rodiče a kamarády. Odměnou jsou jim nejen „příjemný pocit z dobře odvedené práce“ a potlesk obecenstva, ale i vystoupení učitelů v nezvykle nekantorských rolích.

Nápad uspořádat Vánoční akademii, který  se zrodil v hlavách studentů už v roce 1996, prošel postupným vývojem: od jednotlivých scének hraných ve školní  tělocvičně až po ucelený, tematicky zaměřený zábavný program na celé dopoledne v sále mimoňského kina. Zachování tradice a organizace Vánoční akademie je vždy starostí a prestiží žáků kvarty.  Jedním z předpokladů úspěchu je i dobře vybrané téma. V uplynulých letech to byly např. pohádky, hudební a filmové žánry, antika , volba Miss školy, olympijské hry, země a národy světa.