Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Kontakt

adresa školy: Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace, 471 24 Mimoň
telefon: +420 487 862 883
ISDS vrqkkhx
e-mail: gm@gymi.cz
číslo účtu: 1003807824/0600
Moneta Money Bank a.s., pobočka Mimoň

Školní jídelna

e-mail: jidelna@gymi.cz
telefon: +420 487 763 662

Zaměstnanci školy

Vedení školy

Funkce Jméno Vyučované předměty Třídnictví E-mail
ředitelka Pospíšilová Iveta, Mgr. český jazyk, hudební výchova   pospisilova@gymi.cz
zástupkyně Jirkovská Barbora, Mgr., MBA anglický jazyk; německý jazyk kvarta jirkovska@gymi.cz

Pedagogičtí pracovníci

Jméno Vyučované předměty Třídnictví E-mail
Balcar Jaroslav, Mgr. český jazyk, německý jazyk   balcar@gymi.cz
Boyon Jerom M.A., Mgr. francouzský jazyk   boyone@gymi.cz
Czuczor Patrik BcA hudební výchova   czuczor@gymi.cz
Černá Ivana, PaedDr. český jazyk, německý jazyk,  společenské vědy   cerna@gymi.cz
Doubková Věra, Ing. matematika, fyzika tercie doubkova@gymi.cz
Kalvová Tereza, Bc. biologie   t.kalvova@gymi.cz
Kozáková Kateřina, Mgr. německý jazyk   kozakova@gymi.cz
Krejčí Luboš, Mgr. tělesná výchova, informatika septima oskar@gymi.cz
Krejčová Jaroslava, Mgr. tělesná výchova; výchova k občanství; kariérový poradce sexta krejcova@gymi.cz
Kuchař František, Mgr. matematika, fyzika, hudební výchova   kuchar@gymi.cz
Lorenz Zdeněk, DiS. hudební výchova   lorenz@gymi.cz
Machálek Tomáš dějepis, dějiny kultury, výchova k občanství sekunda machalek@gymi.cz
Maslenová Petra, Mgr. biologie, chemie, ekologie kvinta maslenova@gymi.cz
Medek Petr, Ing. anglický jazyk, tělesná výchova, společenské vědy   medek@gymi.cz
Munzarová Jana, Mgr. matematika, chemie   munzarova@gymi.cz
Němečková Aleksandra, Ing. chemie, ruský jazyk, fyzika   nemeckova@gymi.cz
Nolová Markéta, Mgr. dějepis, zeměpis   nolova@gymi.cz
Springer Aranka M.A.
biologie, zeměpis   springerova@gymi.cz
Tavoda Ondřej, Mgr. anglický jazyk, informatika, počítačová grafika prima tavoda@gymi.cz
Tomášková Vladimíra, Mgr. anglický jazyk, dějepis oktáva tomaskova@gymi.cz
Vastlová Vladimíra, Mgr. výtvarná výchova, ruský jazyk   vastlova@gymi.cz

Ostatní zaměstnanci

Jméno Fukce Školní e-mail
Staňková Markéta hlavní kuchařka  
Hachová Irena pomocná kuchařka  
Hánová Miroslava ekonomka školy hanova@gymi.cz
Horáčková Lenka, DiS administrativní pracovnice horackova@gymi.cz
Horáček Kamil technický pracovník  
Hostačná Radka vedoucí školní jídelny jidelna@gymi.cz
Kopecká Radka uklízečka  
Mencová Tereza uklízečka  

Máte dotaz? Napište nám!

Podatelna

Úřední hodiny: Pondělí – pátek          7:00 – 14:00     (polední pauza 12:00 – 12:30)

Dokumenty v listinné (analogové) podobě lze doručit:

– poštou na adresu školy,

– osobním podáním ve všední den v úředních hodinách na sekretariátu školy.

Dokument v digitální podobě lze doručit:

– prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) – maximální velikost jedné datové zprávy je 100 MB,

– zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu příslušné podatelny – maximální velikost   jedné datové zprávy je 20 MB,

– na přenosném technickém nosiči dat.

Požadavky na podání dokumentů v digitální podobě

Jednou zprávou zasílejte pouze jedno podání, pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou jeho elektronickými přílohami.
Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v následujících formátech:

– Portable Document Format for the Long-term Archiving (PDF/A, ISO 19005),

– Portable Network Graphics (PNG, ISO/IEC 15948),

– Tagged Image File Format (TIF/ /TIFF, revize 6 – nekomprimovaný),

– Joint Photographic Experts Group File Interchange Format (JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918),

– Moving Picture Experts Group Phase 2 (MPEG-2, ISO/ /IEC 13818),

– Moving Picture Experts Group Phase 1 (MPEG-1, ISO/ /IEC 11172),

– Graphics Interchange Format (GIF),

– MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),

– MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3),

– Waveform audio format (WAV), modulace Pulse-code modulation (PCM).

Přípustným přenosným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB flash disk, který se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání na podatelně.

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání

Pokud dokument v analogové podobě není dodán úplný nebo je poškozený, vyrozumí Gymnázium odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění.

Nepodaří-li se Gymnáziu ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, Gymnázium dokument nezpracovává.

Dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, Gymnázium nezpracovává.

Pokud dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, nelze zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému), není v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém Gymnázium přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn. Není-li Gymnázium schopno určit odesílatele nebo nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, dokument se dále nezpracovává.