Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Maturitní zkouška

Informace k nové maturitní zkoušce naleznete v přiložených souborech. Další podrobnosti a aktuality jsou uvedeny na: