Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Nejdůležitější odkazy

Informace o studiu

Každý student má povinnost sledovat školní email a komunikační systém Edupage. Přes tyto dva systémy dostává aktualizace o výuce, jako je např. aktuální suplování, a také přes ně dochází ke komunikaci mezi žákem a učiteli. Učitel zde zadává domácí úkoly a testy. Zákonní zástupci mají své vlastní účty Edupage, přes které jim škola předává potřebné informace. Dále doporučujeme sledovat aktuální příspěvky na webu.

Pokud nevíte jak se do některého ze systémů přihlásit, kontaktujte, prosím, svého třídního učitele.