Každý student má povinnost sledovat školní email a komunikační systém Edupage. Přes tyto dva systémy dostává aktualizace o výuce, jako je např. aktuální suplování, a také přes ně dochází ke komunikaci mezi žákem a učiteli. Učitel zde zadává domácí úkoly a testy. Zákonní zástupci mají své vlastní účty Edupage, přes které jim škola předává potřebné informace. Dále doporučujeme sledovat aktuální příspěvky na webu.

Pokud nevíte jak se do některého ze systémů přihlásit, kontaktujte, prosím, svého třídního učitele.

Z důvodu pandemie COVID-19 se v případě znemožnění presenční výuky koná výuka distanční, a to přes službu Microsoft Teams. Do této služby se používají stejné přihlašovací údaje jako do školního emailu. Pro bližší informace sledujte aktuální příspěvky na webu školy a web covid.gov.cz.

Informace o studiu