Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Distanční výuka-dodatek školního řádu

Dodatek č. 3 se vztahuje k povinnosti distančního způsobu vzdělávání za podmínek stanovených v § 184 a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Po zcela nových zkušenostech ze situace v druhém pololetí školního roku 2019/2020 byla ve školském zákoně novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti žáků ve školách. Zákonem je nyní nově stanovena povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro žáky a je stanovena povinnost žáků se tímto způsobem vzdělávat. Škola volí způsob vzdělávání na dálku s ohledem na materiálně-technické vybavení školy.

Celé znění naleznete zde.