Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

1. zpráva z LVK

V sobotu 29. 1. 2022 byl zahájen LVK sekundy doplněný žáky kvarty. Odjezd od školy, cesta autobusem, zastávka na WC u čerpací stanice, příjezd a přesun do penzionu U Lanovky, ubytování, večeře a nezbytné proškolení žáků proběhl naprosto hladce.