Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Okresní kolo recitační soutěže

V pátek 18. 3. 2022 se sedm našich žáků zúčastnilo okresního kola recitátorské soutěže v Novém Boru. V nejvyšší kategorii žáků 8. a 9. ročníků získal Petr Krob (kvarta) první místo se svou vlastní básní Svítání a Tereza Schererová krásné třetí místo s Erbenovou Polednicí. Oba postupují do krajského kola soutěže, které proběhne v druhé polovině dubna.

Za účast děkuji i žákyním třídy prima Emě Amrichové, Kamile Dleskové a Pavlíně Slabé a také Justýně Koublové a Marcovi Nastičovi (oba z tercie) za čas, který věnovali přípravě, a za vzornou reprezentaci.

Mgr. Jaroslav Balcar