Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Ještě jednou němčináři – tentokrát ze sexty

Určitě se Vám vybaví práce němčinářů z tercie, o nichž jste si mohli před pár dny přečíst. Nyní přichází na řadu sexta – zadání úkolu bylo téměř totožné; většina žáků zvolila pro svou samostatnou práci Švýcarsko. Nejlepší práce si opět můžete prohlédnout, poděkování ale patří celé němčinářské skupině.

PaedDr. Ivana Černá