Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Národní plán doučování pokračuje i ve školní roce 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 pokračuje podpora doučování žáků v rámci Národního plánu obnovy. Tento projekt je financován fondem Evropské unie – Next Generation EU. V období září až prosinec 2022 se uskuteční celkem pět kurzů:

Anglický jazyk – Mgr. Barbora Jirkovská

Německý jazyk – Mgr. Barbora Jirkovská

Český jazyk – Mgr. Iveta Pospíšilová

Biologie – Mgr. Petra Maslenová

Čeština jako druhý jazyk – Mgr. Ivana Netušilová