Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Prima - Oktáva

Naše gymnázium v číslech

0
Počet žáků
0
Počet učitelů
0
moderních učeben
0
letá tradice

Učební plány

Další důležité informace najdeš na stránce ŠVP

Přijímací řízení (JPZ)

  1. Kompletně vyplněná přihláška (ke stažení zde) ke studiu na SŠ včetně telefonického kontaktu. Součástí přihlášky musí být v případě nezletilého uchazeče jeho souhlasné vyjádření (podpis). Na přihlášce uvedený a  podepsaný zákonný zástupce nezletilého uchazeče je odpovědný za úplnost a  správnost uvedených údajů. Neúplná nebo chybně vyplněná přihláška nemůže být přijata. Škola nepožaduje lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.
  2. Uchazeči o studium s SVP přiloží k přihlášce potvrzení specializovaného pracoviště.
  3. Doložená umístění ve vědomostních soutěžích a přehlídkách typu A vyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2022/2023 (viz kritéria bod 3.).

Celkem bude přijato 30 žáků (29 přímo, 1 místo bude ponecháno na odvolání). Přijímáni budou žáci z 5. ročníků základních škol.

  1. Řádný 17. a 18. dubna 2023
  2. Náhradní 10. a 11. května 2023

Časový rozvrh konání didaktických testů jednotné přijímací zkoušky.

Máš dotaz? Ptej se!