Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

TechUp

Název programu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji
Název projektu: TechUp
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0013
Doba trvání projektu: 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015

Hlavními cíli projektu je motivovat žáky ZŠ a SŠ ke vzdělávání v přírodovědných a technických oborech a vytvořit systém metodické podpory pedagogů v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání.

  • zahrnuje vytvoření metodické platformy pro přenos zkušeností a podporu spolupráce pedagogů středních a základních škol
  • vzdělávací aktivity podněcující zájem žáků základních a středních škol o přírodovědné a technické obory
  • v neposlední řadě modernizaci učeben pro výuku přírodovědných a technických vzdělávacích oblastí na podporu realizace kurikulární reformy a zvýšení kvality vzdělávání v těchto oblastech

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky.

Realizace projektu na naší škole:

  1. Vybavení odborných učeben moderními digitálními měřícími moduly
  2. Vzdělávání žáků v přírodovědném kroužku, určeném pro žáky ZŠ a SŠ, který bude zahrnovat aktivity z oblasti fyziky, chemie, biologie a zeměpisu. Bude se jednat o měření, pokusy, exkurze a účast na aktivitách CHKO, k pozorování a měření bude využito i arboretum vybudované u školy v rámci dříve realizovaných projektů. Součástí kroužků budou také měření v terénu – v oblasti zatížení těžbou uranu – s následným zpracováním hodnot. V této oblasti je navázána spolupráce s podniky DIAMO a MEGA Stráž pod Ralskem. Kroužek bude realizován 1 x za 14 dnů v rozsahu 2 vyučovacích hodin.

Projekt klade důraz na spolupráci středních a základních škol.

Podrobnější informace o celkové realizaci projektu naleznete na informačním a vzdělávacím portálu libereckého kraje www.edulk.cz