Gymnázium Mimoň

 
 

Adresa: Letná 263, 471 24 Mimoň | Tel.: 487 862 883 | E-mail: gm@gymi.cz 

 

GDPR (General Data Protection Regulation)

Kontakt na pověřence GDPR

Bc. Roman Šikola, manažer bezpečnosti informací a pověřence pro ochranu osobních údajů Krajského úřadu Libereckého kraje

Kontaktní osoba za školu

Mgr. Ivana Netušilová, ředitelka školy