Gymnázium Mimoň

 
 

Adresa: Letná 263, 471 24 Mimoň | Tel.: 487 862 883 | E-mail: gm@gymi.cz 

 

Modernizace učeben, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace

Registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011110

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je zkvalitnit výuku cizích jazyků a předmětů přírodních věd na Gymnáziu Mimoň a přispět tak ke zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Realizací projektu dojde k  modernizaci dvou učeben gymnázia – jazykové a přírodovědné. V rámci realizace budou provedeny i nezbytné stavební úpravy.

REALIZACE PROJEKTU

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

INVESTOR

Liberecký kraj

ŘÍDÍCÍ ORGÁN

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více o projektu naleznete na stránkách libereckého kraje.