Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Výtvarná soutěž

Vytvořte vlastní malbu, kresbu, fotografii či jiné ztvárnění tématu ZIMA a zapojte se do výtvarné soutěži školy, kterou pro Vás připravila p. uč. Vastlová. Svá díla zasílejte na její adresu vastlova@gymi.cz.

Nejlepší z Vás oceníme.

Propozice naleznete zde