Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Záložka do knihy spojuje školy.

Koncem srpna byl vyhlášen tradiční mezinárodní projekt Záložka do knihy spojuje školy.

Letošní téma znělo: „Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze“.

Cílem bylo navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Organizátorem akce je Centrum dětského čtenářství při Knihovně Jiřího Mahena v Brně.
Naše škola se do akce přihlásila – a jako partnerská škola nám bylo vybráno Gymnázium Ivana Kraska v Rimavské Sobotě.
Na podzim postihlo nás i slovenské přátele přerušení prezenční výuky, přesto jsme těsně před Vánoci stihli záložky vyrobit. Do práce se zapojily dvě třídy – prima a sekunda (pod vedením paní učitelky Vastlové a paní učitelky Krejčové; prima vše probrala s paní učitelkou Černou na hodinách literatury a děti připravily k záložkám i průvodní dopisy s krátkou informací o naší škole).

Slovenská strana byla rychlejší – před Vánoci dorazil balíček se záložkami (velice pěknými, originálními, vytvořenými nikoli z papíru, nýbrž z textilního materiálu).
Naše záložky (klasické malované, některé s připojeným citátem z oblíbené knihy) byly zalaminovány a v lednu vyrazily poštou na Slovensko.
Iva Černá