Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Malé ohlédnutí za prezenční výukou…

aneb jak si žijeme, když nás neohrožuje COVID…