Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Krajské kolo dějepisné olympiády

Ve čtvrtek 18.3.2021 se bude konat krajské kolo dějepisné olympiády v kategorii ZŠ a SŠ. Do obou se na základě výsledků okresního kola (konalo se 15.1.2021) nominovali naši studenti.

V kategorii ZŠ nás bude reprezentovat Petr Krob z tercie, který získal stříbrnou pozici v okresním kole.
Ve středoškolské kategorii máme zastoupení tradičními účastníky dějepisné olympiády – Michal Ay z oktávy a Olda Hladík ze septimy. Oba se v okresním kole dělili o 4.místo.
Úspěšnými řešiteli okresního kola se staly i kvartánky Emma Různarová a Kačka Stuchlá, v kategorii SŠ pak septimánka Maruška Štrumfová.
Všem děkuji za vzornou reprezentaci školy a v krajském kole přeji hodně zvládnutých otázek!
Mgr. Markéta Nolová