Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Vyhodnocení výsledků soutěže “Zima”

V únoru proběhla na naší škole výtvarná soutěž na téma „Zima“.

Nejzajímavější fotografie poslali Ondra Vávra a Tereza Barešová. Kresba, která nejvíce zaujala, přišla od Emmy Kulhánkové. Dále byla udělena zvláštní cena za originální ztvárnění tématu Anetě Hrončekové, Terezce Řehákové a Marušce Štrumfové.

Ceny budou předány a práce vystaveny v prostorách školy, až to situace dovolí.

Výhercům gratuluji a ostatním děkuji za účast.

V. Vastlová