Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Den země na gymnáziu…

Dne 22.dubna jsme si připomněli Den Země.

Do akcí a výzev spojených s tímto datem se připojila i prima – v rámci hodin českého jazyka jsme se pustili do slohové a literární tvorby.

Někteří sepsali novinové články, jiní inzeráty, další se pustili do písemného zamyšlení na dané téma; nejzajímavějšími literárními počiny jsou určitě básničky.

Přinášíme ukázku práce pěti žáků a děkujeme jim za odvahu vyjádřit své myšlenky formou poezie – při čtení veršů můžete posoudit, zda se jim dílo zdařilo.

PaedDr. Ivana Černá

Den Země si naši studenti připomněli i v dalších předmětech, v cizích jazycích např. tvořili plakáty na téma klimatické změny, diskutovali o tom, co je uhlíková stopa a jak ji snížit, mladší studenti řešili téma recyklace a znovuvyužití výrobků. Problematiku obalů, jejich výrobu a následné zacházení s nimi jakožto s odpady i druhotnými surovinami řešili mladší žáci též v chemii, starší se zabývali ekologickými dopady těžby rud na krajinu a problematikou jejich zpracování. Fyzikálního pohledu na problematiku se ujali žáci sexty a septimy, kteří řešili např. elektrostatické odlučovače popílků, emisní limity výfukových plynů v EU, problematiku jejich dodržování a další. Třída sekunda se účastnila mimo jiné zeměpisného kvízu.
I když jsme díky podmínkám, které nám již přes rok diktuje 120 nanometrů velká struktura, která ani nemá odvahu vytvořit vlastní buňku a proto se schovává do těch našich, nemohli strávit Den Země tradičně – společně a úklidem, všem zapojeným bych tímto chtěla moc poděkovat za to, s jakým nasazením se do zpracování úkolů pustili.

Mgr. Petra Maslenová