Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Kdo překonal nejvyšší horu?

Tento víkend skončila mezitřídní soutěž “Lezeme na naše kopečky“.

Vítěznou třídou se stala třída Tercie, která zdolala převýšení 16 124 m. Na tomto výkonu se podílela více jak polovina třídy, včetně třídní učitelky J. Krejčové.

Druhé místo obsadila Kvarta, s výkonem 8 136 m. Třetí příčku obsadila Kvinta, která zdolala 6 311 m.

Celkově jsme pokořili 34 641 m.

Všem, kteří se zapojili o soutěže a podpořili svou třídu blahopřejeme a patří jim právem pochvala našeho kabinetu.

Na žádost příznivců turistiky, kteří se neradi pachtí do kopců, vyhlásíme obdobnou soutěž v podobě 100 jarních km. Své “dálkové” km můžete sbírat již nyní.

Za kabinet Tv Mgr. Luboš Krejčí