Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí

Ředitelka gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 59, § 60 a
§ 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Podrobnosti naleznete zde.