Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Úspěch v celostátní soutěži

V souvislosti s pandemií a jejími důsledky na náš život byla v březnu vyhlášena soutěž pro studenty středních škol se zadáním: Napiš esej na téma „Jak se mohou domácnosti finančně připravit na krizi?“ Soutěž pořádala Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné ve spolupráci s Českou národní bankou a Statutárním městem Karviná.

Naši školu velmi úspěšně reprezentovala Tereza Janušková ze septimy – v celostátním měřítku obsadila 10.místo.

Blahopřejeme ke skvělému umístění!