Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Projektový den – workshop hrátky s rytmy

Součástí výuky na gymnáziu v Mimoni jsou i projektové dny. Během nich si žáci mohou vyzkoušet práci na různých projektech pro svůj osobní rozvoj.

Jeden z takových dní proběhl 22. 10. 2021. Náš rytmický program, jejž sestavily paní prof. Jirkovská a Pospíšilová, nás opravdu zaujal a zabavil. V jeho rámci jsme mohli nacvičit různá rytmická cvičení, doprovázená jednoduchými rytmickými nástroji, dokonce nechyběla ani taneční choreografie.

Den jsme zahájili nácvikem populární afrikánské písně Zimbolé. Žáci měli za úkol ve správném rytmu, pomocí melodických tub, zahrát doprovod a zazpívat text. Závěrečné takty písně byly také doplněny typickou choreografií.

Náš den se přesouvá na Island, k tradičnímu zpívanému tanci Sesere Eye. Naučit se tento tanec nebylo vůbec snadné, nicméně po troše tréninku se nám to myslím opravdu povedlo.

Nakonec nás čekal ten nejtěžší úkol, prokázání dobrého ovládání jemné motoriky v kombinaci s dobrou pamětí. Namalovanýma rukama vymyslet a secvičit „ruční“ tanec na hudební podklad Tureckého pochodu od W.A. Mozarta. Někdo měl problémy s motorikou, někdo s pamětí, někdo s obojím. A tak jsme záhy pochopili, že poslední úkol pro nás byl a stále ještě zůstává skutečnou výzvou 😊.

Mgr. I. Pospíšilová, O. Kos (septima)