Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

TanGraM: Turnaj Gymnázia Mimoň

1. Cíle:           

 • a) poznat holky a kluky z jiných tříd
 • b) užít si soutěžení a zábavu
 • c) nasbírat co nejvíce bodů, resp. gymcoinů

2. Rozdělení tříd:

 • Třídy jsou rozděleny do dvojčlenných týmů partnerských tříd takto:
 • prima +oktáva, sekunda + septima, tercie + sexta, kvarta +kvinta

3. Soutěže:

 • 3.1. Soutěže jsou vypisovány učiteli, jednotlivými třídami anebo jednotlivými týmy.
 • 3.2. V soutěžích se utkávají reprezentanti jednotlivých tříd nebo mezi sebou soupeří týmy tvořené zástupci obou partnerských tříd.
 • 3.3. Některé soutěže jsou „oficiální“ – konkrétně prospěch, absence a reprezentace školy. Tyto se hodnotí na konci pololetí podle průměru na žáka dané třídy.
 • Jiné soutěže mohou být vědomostní, sportovní, kulturní anebo jakékoli (zdraví neohrožující) jiné.

4. Hodnocení:

 • Za vítězství v kterékoli soutěži získává třída/tým 1 bod.
 • Za zorganizování soutěže (včetně zajištění jejího „patrona“ mezi učiteli) pro sebe a svou partnerskou třídu získává třída 2 body.
 • Za zorganizování soutěže (včetně zajištění jejího „patrona“ mezi učiteli) pro všechny třídy/týmy získává třída 4 body.
 • Body se průběžně zapisují do tabulky a „přetavují“ na gymcoiny – obojí k nahlédnutí ve vestibulu školy a na webu školy.

5. Vyhodnocení:

 • Na konci školního roku oktávy se body/gymcoiny partnerských tříd sečtou dohromady. Tři nejúspěšnější týmy získávají právo gymcoiny vyměnit za české koruny (v poměru daným aktuálním kurzem). Maximální výše celkové odměn pro tři nejlepší týmy jsou 5 000Kč/3 000 Kč/1 000 Kč.