Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Projekt Záložka do knihy spojuje školy

I v letošním školním roce jsme navázali na roky předchozí a přihlásili se do česko-slovenského projektu Záložka do knih spojuje školy. Jeho prostřednictvím si děti z českých škol vyměňují záložky s partnerskými školami na Slovensku. Naší „vyvolenou“ školou se stalo Gymnázium Snina.

A tak jsme se pustili do práce a jedno páteční říjnové odpoledne s primány vyráběli záložky, které nám pak paní Hánová zalaminovala a tím zvýšila jejich uměleckou hodnotu 😊. Přiznám se, že jsem vůbec neměla tušení o existenci města s tímto názvem. Teď už jsem o něco chytřejší, takže vím(e), že si naši primáni vyměnili záložky s městem v Prešovské kraji, ležícím u hranic s Ukrajinou. Záložky ze Sniny už doputovaly, leží u mě v kabinetě na stole a čekají na to, až našim dětem udělají radost. A já jsem velmi zvědavá, jaká výzva na nás čeká v příštím školním roce.

Mgr. I. Pospíšilová + třída prima