Vyhlášené 2. kolo přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Den otevřených dveří na AVČR

Dne 4. listopadu 2021 měly třídy sexta, septima a oktáva možnost navštívit Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd České republiky. I přes poněkud zamračený začátek cesta proběhla v pořádku, po příjezdu se nás ujala paní doktorka Barbora Vošlajerová. Během krátké prezentace představila všechna pracoviště AV a blíže popsala výzkum a projekty probíhající právě na tomto pracovišti v Liběchově. Po úvodu jsme byli rozděleni do skupin a postupně jsme navštívili vybrané laboratoře a centrum Pigmod s miniaturním prasaty, které jsou pro účely tohoto pracoviště geneticky upravena. Pro nás byla jednoznačně nejzajímavější preparace prasečího oka a odejmutí pohlavních buněk z prasečího vaječníku. Celý program byl velice zajímavý a my děkujeme za možnost nahlédnout pod pokličku vědecké práce. M. Hlaváčková, sexta